อะไรคือ Design Thinking (การคิดแบบนักออกแบบ) กับการเชื่อมโยงกับ Business Agility (ความปราดเปรียวทางธุรกิจ)
SEAC Lifelong Learning Channel

 
 
00:00 / N/A
 
1X