Lead by Design (ภาษาไทย) SEAC Lifelong Learning

Exploring the tools used by executives to develop contextualized solutions for their business.
Brought to you by SEAC Lifelong Learning of Lead by Design (ภาษาไทย)

Latest Episodes…

 1. การเอาใจใส่ในการขายระดับองค์กร

  แขกรับเชิญของรายการตอนนี้ คุณภิญญลักษณ์ อัครโชควิรัตน์ (นัสม่า) เจ้าหน้าที่บริหารงานขายผู้มากประสบการณ์มาจับเข่าคุยกับเราถึงเรื่องความท้าทายต่างๆ ที่เหล่าพนักงานขายต้องเจอ และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การสร้างความสัมพันธ์และการถามให้ถูกที่ถูกเวลาจะช่วยพิชิตความท้าทายเหล่านั้นได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Contextualized Solutions ของ SEAC ได้ที่ https://www.seasiacenter.com/cs ...

  2019-09-16

 2. วัฒนธรรมการสอนภายในองค์กร

  ในรายการตอนนี้ คุณพงษ์ยุทธ สุภัทรวณิชย์ (เหน่ง) มาช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างการสอนและการให้คำปรึกษา และบริษัทสามารถใช้การสอนเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมขององค์การและการทำงานของพนักงานได้อย่างไร คุณเหน่งได้เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรครั้งใหญ่ในบริษัทไทยที่เป็นผลมาจากการสอน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Contextualized Solutions ของ SEAC ได้ที่ https://www.seasiacenter.com/cs ...

  2019-09-16

 3. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น

  ในรายการตอนนี้ คุณชาย อินทรกำแหง (ชาลี) มาแยกแยะความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สองสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และผู้นำสามารถพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างไร คุณชาลีช่วยนิยามกระบวนการคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้นำ และธุรกิจต่างๆ สามารถช่วยเพิ่มสภาพแวดล้อมแห่งการสร้างสรรค์ให้ผู้นำได้อย่างไร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Contextualized Solutions ของ SEAC ได้ที่ https://www.seasiacenter.com/cs ...

  2019-09-16

 4. ความคิดแบบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้

  ในรายการตอนนี้ คุณภิญญาพัชญ์ เสรีวิริยะกุล (ภิญ) มาพูดคุยถึงการทำให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมขององค์กรไปสู่ความคิดแบบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ คุณภิญได้ชี้ให้เห็นว่าหลายครั้งที่ผู้นำได้ตกหลุมพรางของการเข้าข้างตัวเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในทีม แต่การเปิดรับความคิดแบบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้จะสามารถทำให้บรรลุผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Contextualized Solutions ของ SEAC ได้ที่ https://www.seasiacenter.com/cs ...

  2019-09-16

 5. อะไรคือ Design Thinking (การคิดแบบนักออกแบบ) กับการเชื่อมโยงกับ Business Agility (ความปราดเปรียวทางธุรกิจ)

  เราคงเคยได้ยินคำว่า Design Thinking เป็นคำที่โลกธุรกิจใช้มาได้สักระยะหนึ่งแล้ว มีหลายองค์กรได้นำ Design Thinking มาประยุกต์ใช้แล้วทำให้องค์กรเหล่านั้นเกิดความปราดเปรียว คุณเชิดพงษ์ ขันธ์นะภาจะมาพูดถึงเรื่องนี้ในเชิงลึก นำเสนอโดย SEAC เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Contextualized Solutions ของ SEAC ที่ https://www.seasiacenter.com/cs ...

  2019-08-01