ความคิดแบบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้

September 16, 2019

ในรายการตอนนี้ คุณภิญญาพัชญ์ เสรีวิริยะกุล (ภิญ) มาพูดคุยถึงการทำให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมขององค์กรไปสู่ความคิดแบบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้

คุณภิญได้ชี้ให้เห็นว่าหลายครั้งที่ผู้นำได้ตกหลุมพรางของการเข้าข้างตัวเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในทีม แต่การเปิดรับความคิดแบบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้จะสามารถทำให้บรรลุผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Contextualized Solutions ของ SEAC ได้ที่ https://www.seasiacenter.com/cs

<<< Back to SEAC Lifelong Learning Channel