Lead by Design (ภาษาไทย)

วัฒนธรรมการสอนภายในองค์กร

ในรายการตอนนี้ คุณพงษ์ยุทธ สุภัทรวณิชย์ (เหน่ง) มาช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างการสอนและการให้คำปรึกษา และบริษัทสามารถใช้การสอนเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมขององค์การและการทำงานของพนักงานได้อย่างไร

คุณเหน่งได้เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรครั้งใหญ่ในบริษัทไทยที่เป็นผลมาจากการสอน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Contextualized Solutions ของ SEAC ได้ที่ https://www.seasiacenter.com/cs


Brought to you by SEAC Lifelong Learning of Lead by Design (ภาษาไทย)