Lead by Design (ภาษาไทย)

การเอาใจใส่ในการขายระดับองค์กร

แขกรับเชิญของรายการตอนนี้ คุณภิญญลักษณ์ อัครโชควิรัตน์ (นัสม่า) เจ้าหน้าที่บริหารงานขายผู้มากประสบการณ์มาจับเข่าคุยกับเราถึงเรื่องความท้าทายต่างๆ ที่เหล่าพนักงานขายต้องเจอ และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การสร้างความสัมพันธ์และการถามให้ถูกที่ถูกเวลาจะช่วยพิชิตความท้าทายเหล่านั้นได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Contextualized Solutions ของ SEAC ได้ที่ https://www.seasiacenter.com/cs


Brought to you by SEAC Lifelong Learning of Lead by Design (ภาษาไทย)