อะไรคือ Situational Leadership

August 01, 2019
อะไรคือ Situational Leadership และบทบาทของการเรียนรู้ที่ปราดเปรียวกับการพัฒนาทักษะผู้นำ พบกับคำตอบได้ในรายการตอนนี้ ของ Lead by Design นำเสนอโดย SEAC เราจะมาพูดคุยในเชิงลึกกับที่ปรึกษาด้านนี้กับคุณวริญทร์ธร ปิยทัชอังก์วรา
Listen Now

บทบาทของการเรียนรู้แบบปราดเปรียวกับวิวัฒนาการทางธุรกิจ

August 01, 2019
อะไรคือบทบาทของการเรียนรู้แบบปราดเปรียวในศักยภาพทางธุรกิจที่ทำให้องคกร์สามารถวิวัฒน์และแข่งขันในตลาดโลกที่ขยายใหญ่ขึ้นทุกวัน?   เราได้ตอบคำถามนี้ในตอน Lead by Design นำเสนอโดย SEAC กับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะจิตวิทยา คุณ
Listen Now

บทบาทของกรอบความคิดกับการพัฒนาทักษะการเรียนแบบปราดเปรียว

August 01, 2019
ทำไมกรอบความคิดถึงมีบทบาทสำคัญกับทักษะการเรียนรู้ที่ปราดเปรียวและเราจะใช้ทักษะนี้สร้างพลังเชิงบวกที่จะเปลี่ยนกรอบความคิดของเราในอนาคตได้อย่างไร?  นี่เป็นคำถามที่เราได้ถามแขกรับเชิญของเรา  ดร. สริยา คงสมพงษ...
Listen Now